Privacyverklaring

Dutch Witches & Wizards is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dutch Witches & Wizards
Dutch Witches & Wizards is in 2020 opgericht met het doel om allerlei Harry Potter en fantasy gerelateerde artikels te schrijven en publiceren speciaal voor Harry Potter fans in Nederland. De artikels worden openbaar gemaakt via onze website, in onze maandelijkse nieuwsbrief en op onze social-mediakanalen.

Wij zijn bereikbaar via de volgende kanalen:
– E-mail: dutchwitchesandwizards@gmail.com
– Website: https://dutchwitchesandwizards.com/
– Facebook: Dutch Witches & Wizards
– Instagram: @dutchwitchesandwizards

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dutch Witches & Wizards verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen gebruiken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen, bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dutchwitchesandwizards@gmail.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden en grondslag verwerken persoonsgegevens
Dutch Witches & Wizards verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Communicatieve doeleinden, zoals het beantwoorden van vragen

– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals bij winacties
– Je te kunnen bellen/whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Sollicitaties
– Marketing doeleinden. Dutch Witches & Wizards analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Dutch Witches & Wizards verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opslagtermijn persoonsgegevens
Dutch Witches & Wizards bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dutch Witches & Wizards deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
Dutch Witches & Wizards neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dutch Witches & Wizards neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zit altijd een mens (een medewerker van Dutch Witches & Wizards) tussen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dutch Witches & Wizards gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dutch Witches & Wizards gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social-mediabedrijven.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Witches & Wizards en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dutchwitchesandwizards@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens door Dutch Witches & Wizards kun je contact met ons opnemen via dutchwitchesandwizards@gmail.com.